Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Πέτρος - Ιωσήφ Στανγκανέλλης
Ιστορικός

Ο Πέτρος - Ιωσήφ Στανγκανέλλης είναι ιστορικός.Βιβλιογραφία:

(2009) Μεγάλη Εγκυκοπαίδεια των Παιδιών: Ανθρώπινα δικαιώματα, Η Καθημερινή, [μετάφραση]
(2008) Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά, Το Πέρασμα

Κριτικογραφία
Ο ιστορικός ως πολίτης [Λουτσιάνο Κάνφορα, H δημοκρατία], "Η Αυγή", 10.5.2009
Τι είναι ο ρατσισμός; [Φιλίπ Νεμό, Τι είναι η Δύση;], "Η Αυγή", 2.11.2008
Οικονομική ιστορία και μέθοδος [Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού], "Η Αυγή", 25.3.2008