Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Μιχάλης Προμπονάς
Δρ. πυρηνικής φυσικής, περιβαλλοντολόγος

Ο Μιχάλης Προμπονάς είναι δρ. πυρηνικής φυσικής, περιβαλλοντολόγος.

Βιβλιογραφία:

(2009) Ινστιτούτο Worldwatch: η κατάσταση του κόσμου 2009, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, [μετάφραση]
(2008) Ινστιτούτο Worldwatch: η κατάσταση του κόσμου 2008, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, [επιμέλεια]
(2008) Πυρηνική ενέργεια, Το Πέρασμα
(2007) Η κατάσταση του κόσμου 2007, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, [επιμέλεια]
(2006) Η πολιτική οικολογία στην Ελλάδα, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, [εισήγηση]
(1997) Η βόμβα του κλίματος, Νεφέλη, [μετάφραση]
(1997) Μεταφορές και περιβάλλον, Νεφέλη