Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Γιάννης Πανούσης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γιάννης Πανουσης είναι καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστρέφοντας από τις σπουδές του στη Γαλλία βρέθηκε για 19 χρόνια στη Νομική Σχολή Θράκης όπου διετέλεσε Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Αντιπρύτανης για τρεις θητείες και Πρύτανης από το 1994 έως το 1997. Ως Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Αντιπρόεδρος Κέντρου Ερευνών Θεμάτων Ισότητας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΣΤΑΜΕ έχει παρέμβει στο δημόσιο βίο με προτάσεις και νομοθετήματα. Μέλος επιστημονικών οργανισμών, οργάνων και οργανώσεων έχει να επιδείξει εκτεταμένη εργογραφία διεθνώς στην εγκληματολογία, τη σωφρονιστική και τη θυματολογία, αλλά και την ποίηση.

Τα πιο πρόσφατα έργα του περιλαμβάνουν τα εξής:
Ανάλεκτα 2008
Ο νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των πανεπιστημίων
Παιδική παραβατικότητα και σχολείο
Στρατηγική για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση
Επικίνδυνα παιδιά ή παιδιά σε κίνδυνο
Ο κύκλος της κακοποίησης
Οικοεγκλήματα
Ποιος έχει τα πρωτεία του λόγου: οι πολιτικοί ή οι δημοσιογράφοι;

Τέχνη, πολιτισμός, παγκοσμιοποίηση
Εγκληματογενείς και εγκληματογόνοι κίνδυνοι
Η δημοκρατία στα ακραία όριά της