Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Γιάννης Μηλιός
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας

Ο Γιάννης Μηλιός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο. Τον Οκτώβριο του 1982 ίδρυσε μαζί με άλλους την τριμηνιαία επιθεώρηση οικονομικής και πολιτικής θεωρίας "Θέσεις", στην οποία μέχρι σήμερα είναι διευθυντής. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 200 άρθρων σε ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις. Πέραν της ελληνικής, τα κείμενά του έχουν κυκλοφορήσει στην αγγλική, γερμανική, γαλλική, ισπανική, ιταλική και τουρκική γλώσσα.Βιβλιογραφία:

(2008) Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά, Το Πέρασμα
(2005) Η θεωρία του Μαρξ για τον καπιταλισμό, Νήσος
(2005) Ταξική θεωρία και ιστορία, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια]
(2004) Κομμουνισμός και φιλοσοφία, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια σειράς]
(2003) Να διαβάσουμε το Κεφάλαιο, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια σειράς]
(2002) Βιομηχανική πολιτική, ευρωπαϊκή ενοποίηση και μισθωτή εργασία, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια σειράς]
(2001) Το δίκαιο της πολιτικής, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια σειράς]
(2000) Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση, Ελληνικά Γράμματα
(2000) Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια]
(2000) Η δημοκρατία κατά του φιλελευθερισμού, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια σειράς]
(2000) Η οικονομική σκέψη του Αριστοτέλη, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια σειράς]
(2000) Ιστορικοί τρόποι παραγωγής, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια σειράς]
(2000) Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός, Κριτική
(2000) Τέλος του αιώνα, τέλος της κρίσης;, Ελληνικά Γράμματα, [επιμέλεια σειράς]
(1997) Θεωρίες για τον παγκόσμιο καπιταλισμό, Κριτική
(1997) Τρόποι παραγωγής και μαρξιστική ανάλυση, Ελληνικά Γράμματα
(1996) Για μια κριτική των κοινωνικών επιστημών, Κριτική
(1996) Κοινωνική πολιτική και κοινωνικός διάλογος στην προοπτική της οικονομικής νομισματικής ένωσης και της Ευρώπης των πολιτών, Κριτική, [επιμέλεια]
(1996) Ο μαρξισμός ως σύγκρουση τάσεων, Εναλλακτικές Εκδόσεις
(1994) Ιστορία οικονομικών θεωριών, Κριτική, [επιμέλεια]
(1993) Εκπαίδευση και εξουσία, Κριτική
(1992) Η Ευρώπη μετά το 1992, Κριτική, [επιμέλεια]
(1990) Η διεθνοποίηση του ελληνικού καπιταλισμού και το ισοζύγιο πληρωμών, Εξάντας
(1990) Οικονομική κρίση και κρατική πολιτική, Κριτική
Για τη γαλλική επανάσταση, Εξάντας, [επιμέλεια σειράς]