Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Γιώργος Μερτίκας
Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Γιώργος Μερτίκας (Αθήνα, 1957), δοκιμιογράφος, μεταφραστής.Βιβλιογραφία:

(2010) Το ασυνείδητο πριν από τον Freud, Εναλλακτικές Εκδόσεις, [μετάφραση]
(2009) Κείμενα για τη ζωή, την ποίηση, την πολιτική, Το Πέρασμα
(2008) Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά, Το Πέρασμα
(2007) Ελλάδα 1945 - 2004, Θύραθεν, [μετάφραση]
(2007) Η ομαδική ανάλυση μετά τον S. H. Foulkes, Κανάκη, [μετάφραση]
(2004) Ο κόσμος, το κείμενο και ο κριτικός, Scripta, [επιμέλεια]
(2004) Ο μηδενισμός πριν από τον Νίτσε, Πατάκη, [μετάφραση]
(2004) Το στρεβλό υλικό της ανθρωπότητας, Κριτική, [μετάφραση]
(2003) Τα ερείπια του παρελθόντος, Πατάκη, [επιμέλεια]
(2003) Τα όρια της δικαιολογημένης ανυπακοής, Ευρασία, [μετάφραση]
(2002) Θρησκείες και πολιτική στη νεωτερικότητα, Κριτική, [μετάφραση]
(2002) Τρεις κριτικοί του Διαφωτισμού Vico, Hamann, Herder, Κριτική, [μετάφραση]
(2001) Οι συνέπειες της νεοτερικότητας, Κριτική, [μετάφραση]
(1999) Η τυραννία της οικειότητας, Νεφέλη, [μετάφραση]
(1998) Καρλ Μαρξ, Scripta, [μετάφραση]