Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Νίκος Μαυρέλος
Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Νίκος Μαυρέλος (Χίος, 1969), Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Βιβλιογραφία:

(2008) Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά, Το Πέρασμα
(2008) Λόγος γυναικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
(2008) Το ψηλαφητό παλίμψηστο της ροϊδικής γραφής, Σοκόλη - Κουλεδάκη
(2006) Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα, Καστανιώτη, [εισήγηση]
(2005) Ο σατιρικός Πόε, Σοκόλη - Κουλεδάκη, [μετάφραση]
(2005) Ο Ψυχάρης και η εποχή του, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, [εισήγηση]
(2002) Νικόλαος Επισκοπόπουλος, Γαβριηλίδης, [επιμέλεια]