Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Σόλωνας Κασίνης
Διευθυντής Ενέργειας στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Σόλωνας Κασίνης είναι διευθυντής Ενέργειας στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Βιβλιογραφία:

(2008) Πυρηνική ενέργεια, Το Πέρασμα