Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Δημήτρης Καργιώτης
Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Marc Bloch του Στρασβούργου

Δημήτρης Καργιώτης, (Θεσσαλονίκη, 1970), αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Marc Bloch του Στρασβούργου.

Βιβλιογραφία:

(2008) Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά, Το Πέρασμα