Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980: κοινωνία, πολιτική, μαζικός πολιτισμός