Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Eva Glawischnig
Πρόεδρος των Πράσινων της Αυστρίας

Η Eva Glawischnig είναι Πρόεδρος των Πράσινων της Αυστρίας.

Βιβλιογραφία:

(2008) Πυρηνική ενέργεια, Το Πέρασμα