Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Ρένα Δούρου
Πολιτική επιστήμονας

Η Ρένα Δούρου γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1997. Συνέχισε τις σπουδές της στη Γαλλία, την Τουρκία και την Αγγλία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες. Μιλάει τέσσερις ξένες γλώσσες και έχει αρκετές δημοσιεύσεις στον ελληνικό και ξένο τύπο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η Απόλαυση του Εθνικισμού», Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 2007, ενώ έχει συμπράξει και σε διάφορα συλλογικά έργα σχετικά με την πολιτική και τα διεθνή.

Βιβλιογραφία:
- Συλλογικό έργο. Κείμενα για τη ζωή, την ποίηση, την πολιτική , το πέρασμα, Αθήνα, 2009
- Συλλογικό έργο. Η πολιτική επικοινωνία στην πράξη : Τα σεμινάρια της λέγειν και πράττειν, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα, 2008
- Πυρηνική ενέργεια, εκδόσεις το πέρασμα, Αθήνα, 2008
- Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά, εκδόσεις το πέρασμα, Αθήνα, 2008
- Η απόλαυση του εθνικισμού, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα, 2007
- Το Τρομοκρατικό Χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, εκδόσεις ΙΑΑ, Αθήνα, 2002