Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Στέφανος Δημητρίου
Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας

Ο Στέφανος Δημητρίου γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Παρίσι, όπου, το 1998, αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Διδάσκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει εκλεγεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικά ασχολείται με τη δυνατότητα ορθολογικής επιχειρηματολογικής δικαιολόγησης των κανονιστικών δεσμεύσεων του πρακτέου, με σκοπό τη συγκρότηση σύγχρονης νεοδιαφωτιστικής κριτικής θεωρίας.

Βιβλιογραφία:
(2008) Ηθική και πολιτική, Πόλις
(2008) Θεωρία, αξίες και κριτική, Πόλις, [επιμέλεια]
(2008) Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά, Το Πέρασμα
(2008) Κοινωνική θεωρία και πολιτική ευθύνη, Gutenberg
(2006) Για τον Ιμάνουελ Καντ 200 χρόνια μετά, Νήσος, [εισήγηση]
(2003) Θεμελίωση και ανασκευή, Βιβλιοπωλείον της Εστίας