Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα

Κεντρικά Γραφεία
Αλεξάνδρου Σούτσου 15, Τ.Κ. 106 71,
Κολωνάκι, Αθήνα

Εκδοτικό Τμήμα
Τηλέφωνο: 210.36.40.075
e-mail:

Προβολή το πέρασμα σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους