Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Την πρωτοβουλία ενός νέου εκδοτικού εγχειρήματος στο χώρο του βιβλίου - και ανεξάρτητα από τις άλλες δραστηριότητές τους - αναλαμβάνουν οι Λευτέρης Κουσούλης, Νότης Μπερνίτσας και Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης. Όνομά του "Το Πέρασμα". Στόχευση του εγχειρήματος είναι να συμβάλει στη συζήτηση - με το δικό του βλέμμα - σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά και εν τέλει ιδεολογικά της εποχής μας. Με την έκδοση κειμένων χαρακτηριστικών περιόδων του παρελθόντος αλλά και του σήμερα.

Ο τόπος αυτός καλεί ανθρώπους να διατυπώσουν απόψεις, ιδέες, προτάσεις και σχόλια για την κοινή μας ζωή.

Με τη ματιά στο σήμερα και το αύριο μπορούμε να μιλήσουμε για τη συλλογική μας ύπαρξη.