Εκδοτική πρωτοβουλία - το πέρασμα
Ταυτότητα
Βιβλία
Συγγραφείς
Η Συζήτηση
Προτάσεις
Επικοινωνία
συνάντηση ανθρώπων και ιδεών
Έτος Έκδοσης: 2011
Αερσίλοφος χώρα
Κώστας Βούλγαρης

Άνθη ποικίλα, της λόγου τέχνης, δεν φύονται εδώ. Ευφαντάστων περιπετειών διηγήσεις, ιδεών ανεξίτηλες περιπτύξεις, αλληγορικές και σοφές θεωρήσεις, αινίγματα ευφυή, ρήματα φλεγματώδη, τεκμήρια μαχητά, περιπλοκές ελικώδεις, ανατροπές ρηξικέλευθες, γνώμες αδιάρρηκτες, ιντερμεδίων εγκεντρισμοί, αντιθέσεων αιφνιδιασμοί, επωδών διχοστασίες, ως και κάλλος ευεπείας και ευφραδής περιγραφή και εκτάσεως πρόνοια, όλα τα προς απάτην τετεχνασμένα, εκ φύσεως αρτιτελή και διά πείσματος αρραγούς επί πολύ διαλάμψαντα, αποπαύουν.
Ο χαλκευτός ατέρμων κοχλίας, αρσενόπαις εργόπονος, άμα και θήλυ απείκασμα του ήδη-πάλι, εκβάλλεται εκ της ρυπαρής, τορνευμένης φωλεάς του, ύπισχνος, αναλωτός και κατάμεμπτος, και μαζί με άλλα, φτενά περιτρίμματα, βυθίζεται στον ωκεανό της σπλαχνικής συγκατάβασης.

   Του παφλασμού τελευτώντος, απροσδόκητος ζωογονία συμβαίνει, ουχί ως καθαρτήρια μετάλλαξη ή τυχάρπαστη σύμφυση, αλλά ως ποιήσεως θρόισμα, εκεί, στον μεσομφάλιο του χρόνου βυθό, όπου συσπάται και συστρέφεται, ως δημιουργίας υπόνοια, της ιστορίας η πολύκερος και ποικιλόβουλος μήτρα. Το γενέθλιον εκπορίζεται γεώδες, γήινο, γεηρό, ούτως ειπείν γηγενές, των εκείνης ανθρώπων εκάστης φωνής μόριο επιφθεγγόμενο, εις μορφήν έπους νέου, προδηλούμενο τούτο, κατά το ποιόν, ως ολόκαρπο, κατά την δομή ως αθέσφατο, κατά την φύση ως ταλάεργο, κατά το είδος ως εφελκυστό, αυγαζόμενο δε, ως μετάβλημα ολοσχερές.

.ISBN 978-960-99676-0-0, Σελίδες 224 σελίδες,
Έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, Τιμή: 18 ευρώ


Κριτικές - Παρουσιάσεις:

Σταυρούλα Τσούπρου, Fuoco di Etna, Ελευθεροτυπία, «Βιβλιοθήκη», Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Ντίνος Σιώτης, Κριτική - Βιβλίο, Περιοδικό (δε)κατα, τχ. 27, φθινόπωρο 2011


Παναγιώτης Χατζημωυσιάδης, Βιβλιοκριτική, Εν αρχή ην η ποίησις, http://ixnilasies.blogspot.com

Σταυρούλα Τσούπρου, Κριτική - Βιβλίο, Περιοδικό «Index», τεύχος 46, Ιούλιος 2011

Τάσος Γουδέλης, Κριτική - Βιβλίο, Περιοδικό «Το δέντρο», τχ. 181-182, Ιούνιος 2011

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Ενα συνονθύλευμα ιστορίας, μύθου, θρύλου, Ελευθεροτυπία, «Βιβλιοθήκη», 2-7-2011

Νίκος Κουνενής, Εις μορφήν έπους νέου, "Αντιτετράδια της εκπαίδευσης", τχ. 9

Στέφανος Ροζάνης, Ο ορίζοντας της γλώσσας, "ΑΥΓΗ" / "Αναγνώσεις", 7.5.2011